Vrtec

V letu 1997 se je zaradi potrebe staršev z Vač in okolice in na pobudo takratnega ravnatelja vrtca Litija Francija Končarja na Vačah v prostorih Telekoma Slovenije ustanovil vrtec Sonček. Tako je Vrtec Litija dobil še eno enoto, ki se nahaja najvišje v občini Litija. Leta 2010 se je enota Sonček zaradi prostorske stiske preselila v prostore  obnovljene Osnovne šole Vače. V objektu je vrtec z dvema novima igralnicama, pokrito teraso za najmlajše in otroškim igriščem. Vrtec obiskujejo otroci v starosti od enega do šest let, otroci so razporejeni v dva kombinirana oddelka.

S sodelovanjem z okoljem spoznavajo običaje, ki se prenašajo iz roda v rod in se učijo številnih pesmi, rim, izštevank, ugank, šaljivk, iger in plesov, ki so preživele kot skupna dediščina skozi generacije. S prevozi v dolino se zagotovi povezanost tudi z ostalimi enotami Vrtca Litija, s katerimi sodelujejo na različnih dejavnostih in prireditvah.

Vaško okolje, ki omogoča, da otroci z raziskovanjem spoznavajo bližnjo okolico ter se vključujejo v vsakdanje življenje krajevne skupnosti, predstavlja neprecenljivo bogastvo. Sodelujejo na prireditvah KS Vače, Društva žena in deklet Vače,  PGD Vače ter OŠ Vače. Za predstavitev svoje dejavnosti  v vrtcu organizirajo ustvarjalne delavnice za starše in otroke, nastope ob Novem letu in zaključku vrtčevskega leta, nočno spanje v vrtcu združeno s pohodom za starše in še veliko drugih oblik sodelovanja s starši in okolico.

V vrtcu Sonček so zaposlene strokovne delavke Vida Kristan, Sabina Zarnik, Zdenka Juvan Nagode, Jelena Šlankovič ter čistilka in gospodinja Špela Furman.

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si