POŠ Vače

Podružnična osnovna šola Vače je del matične osnovne šole Gradec v Litiji. 

Podružnično osnovno šolo Vače obiskujejo otroci iz krajev

-Vače

-Klenik

-Potok pri Vačah

-Cvetež

-Vovše

-Laze

-Podbukovje

-Široka Set

-Cirkuše

-Boltija

-Tolsti vrh

-Mala sela

-Vrtače

-Strmica

-Selišče

-Slivna

V šolskem letu 2018 / 2019 šolo obiskuje 106 učencev in učenk, ki so razdeljeni v 8 oddelkov. Organizirana sta tudi 2 oddelka podaljšanega bivanja.  

Krajevna skupnost Vače
Vače 28, 1252 Vače

T: 01 897 60 02
E: info@ksvace.si